Sport

WingTsun … víc než sebeobrana, víc než bojové umění

By

on

WingTsun ztělesňuje způsob, jak řešit problémy – nebo lépe, jak jim předejít. WingTsun je jedním z nejefektivnějších bojových umění a sebeobranných systémů na světě. Jedná se o komplexní systém zahrnující boj na všechny vzdálenosti – kopy, údery paží, lokty, koleny, páky, chvaty, boj na zemi, obrana proti skupině útočníků a proti ozbrojenému útočníkovi, atd. WingTsun spojuje tradiční stránku bojového umění s vysoce reálnou sebeobranou, již představuje moderní program BlitzDefence. Zatímco pod pojmem tradiční bojové umění si lidé představí například Judo, Karate, Aikido, Taekwondo, Kung Fu atd.., sebeobranné systémy zná veřejnost třeba v podobě Krav Maga a jiné, které vybírají techniky z tradičních bojových umění a pokouší se vytvořit smysluplnou funkční směs.

Co je to WT?

WingTsun je životní odkaz, který vychází ze starých čínských tradic a zakládá se na taoistických myšlenkách. Cesta k poznání vlastních hranic, schopností, vůle. Je to umění protnuté asijským duchem, ale zároveň obohacené moderním západním proudem. Jeho pohyby jsou ladné a uvolněné, v případě ohrožení však ostré, přesné, nekompromisní. Umění pochází z přelomu 17. a 18. století, přesto však neustrnulo v čase. Za to vděčí pečlivé péči jeho evropského otce – prof. Keitha R. Kernspechta, který díky svému vědeckému zkoumání boje jako celku WingTsun neustále obohacuje pro sebeobranu v dnešní době.  S  vývojem mentality lidí se úměrně tomu vyvíjí způsoby ataků a útoků. To je nutné neustále zkoumat a mít vždy připravenou účinnou odpověď.  Je-li to nezbytné, jednáme podle vzoru nejlepší obrana je útok.

V čem je WT jiné?

WingTsun je prvotně sebeobranný systém. Přímočarý, funkční, oproštěný od jakýchkoliv nadbytečných pohybů, postavený na principech, které lze aplikovat vždy. To je to, co WingTsun odlišuje od ostatních bojových umění. WingTsun nekáže žádný soubor technik nebo dokonce vzorce k uplatnění v jednotlivé situaci. Neplánuje předem, jelikož soupeř je vždy nevyzpytatelný. Vy si musíte osvojit základní principy, které vám budou platit kdykoliv. V boji není na přemýšlení čas a může jít o váš život.

K tomu, abyste se WingTsun učili, nemusíte být svalovec, obr, nemusíte mít předchozí bojové zkušenosti. Pro každé bojové umění jsou důležité jiné předpoklady. WingTsun zcela respektuje přirozenou anatomii lidského těla a nedisponuje žádnými krkolomnými  pohyby či nepřirozenými pozicemi.

Historie WT

http://www.ewto.cz/historie-wingtsun.html

Yip Man – život pro WingTsun

http://www.ewto.cz/yip-man-zivot-pro-wingtsun.html

Současnost WT

VIP

Yip Man, Bruce Lee. Robert Downey Jr., …

Filmová série IP Man

http://www.ewto.cz/filmova-serie-ip-man.html

BlitzDefence

Bojové umění  WingTsun je unikátní ve svých pohybech, svým nekompromisním přístupem k boji, účinností, principy, a v neposlední řadě také díky BlitzDefence. Co to vlastně BlitzDefence je? Nejedná se o samostatný bojový systém, ale o součást WingTsunu jako takového. Je to část, která nás učí, jak techniky a principy WingTsun aplikovat a používat v reálných bojových situacích (tím je na mysli situace, které nás můžou potkat v reálném prostředí a jsou skutečným a reálným nebezpečím).

Mezi lidmi totiž k násilí jen zřídka dochází beze slov. Fyzickému útoku téměř vždy předchází dlouhý řetěz událostí, a teprve až na jeho konci se nachází samotné fyzické napadení. Jak takový sled událostí vypadá? Začíná to očním kontaktem, který agresor zpravidla vědomě naváže s „obětí“. Posléze přichází verbální napadání většinou formou urážek. Následuje strkání. A pak samotné napadení. Tomuto předem danému sledu událostí, který je téměř vždy stejný, se říká „rituální boj“.

BlitzDefence je tedy ta část WingTsunu, která věnuje zvláštní pozornost právě těmto situacím jejich podrobným studiem. Učí se je rozpoznat, pochopit jejich jednotlivé fáze, a nacvičit, jak v jednotlivých fázích reagovat. Důraz je zde kladen především na taktiku a strategii boje, na verbální a neverbální komunikační dovednosti. A – je-li to nevyhnutelné – tak na rychlé a bleskové zneškodnění agresora.

Očekáváme-li totiž od bojového umění, že nám bude mimo jiné sloužit i jako prostředek k reálné sebeobraně, musí bezpodmínečně obsahovat právě takovou disciplínu, jakou je BlitzDefence. Dokážu-li totiž předvídat, jak se agresor bude chovat a co od něj mohu očekávat, je pak snadné ho porazit. Ale především, pokud pochopím celý proces vzniku této situace, dokážu jí pravděpodobně předejít a zajistit, aby ani nenastala. 

Recommended for you

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *